نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر من آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت

جنگ فرهنگی هنری- سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر
تهیه كننده: سیروس رجبی، سردبیر: مهدی شاه رضایی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو