نسخه آرشیو پخش آرشیو

تسنیم آرشیو برنامه ای

جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 06:00 | مدت: 10 دقیقه

تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم- صفحه: 455، آیات: 27 تا 42 سوره مباركه ص، محل نزول: مكه
قاری: استاد محمد جبرئیل با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو