نسخه آرشیو پخش آرشیو

جوان گشت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت: 06:40 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

گردشگری و تشویق و ترغیب مخاطبان به ایرانگردی- لوندیل گیلان
تهیه كننده: نیره مرادحاصلی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو