نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار آرشیو برنامه ای

جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 11:55 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 12:18- موذن: محمد عبدالوهاب طنطاوی
تهیه كننده: علیرضا محمدنیا، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو