نسخه آرشیو پخش آرشیو

نبض آرشیو برنامه ای

جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 20:30 | مدت: 15 دقیقه

علمی و پزشكی- گفتگو با مسئول كلینیك بیماریهای رفتاری، دكتر لسان پزشكی
تهیه كننده: پانته آ پاچنگی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو