نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكوه حماسه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت: 11:35 | مدت: 15 دقیقه

یاد كردی از رشادتها و ایثارگری های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس
تهیه كننده: بهنوش بهمنی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو