نسخه آرشیو پخش آرشیو

باشگاه تندرستی آرشیو برنامه ای

شنبه 11 اسفند 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 25 دقیقه

با ورزش چگونه می توانیم تندرست باشیم؟
با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی و تغذیه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو