نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهی شو آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت: 19:10 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

آیا نقد دیگران در مورد ویژگی‌های شخصیتی‌ام را می‌پذیرم؟
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو