نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل اول آرشیو برنامه ای

یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت: 12:25 | مدت: 30 دقیقه

نقش عفاف و حجاب در كاهش آسیب های اجتماعی
با حضور خانم نعیمه اسلاملو(پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب)، تهیه كننده: علی نوبخت، مرسده بابایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو