نسخه آرشیو پخش آرشیو

رادیو همراه(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت: 16:30 | مدت: 30 دقیقه

برنامه ای درباره تلفن همراه و فناوری های نوین
با اجرای: اسماعیلپور و اینانلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو