نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل اول آرشیو برنامه ای

سه شنبه 20 فروردین 1398 ساعت: 12:35 | مدت: 20 دقیقه

اهمیت مقام زن در تمدن و جامعه اسلامی
با حضور ناصر گلدوز(فعال اجتماعی و فرهنگی)، تهیه كننده: علی نوبخت، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو