نسخه آرشیو پخش آرشیو

رادیو همراه(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت: 16:00 | مدت: 45 دقیقه

برنامه ای درباره تلفن همراه و فناوری های نوین
با اجرای: اسماعیلپور و اینانلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو