نسخه آرشیو پخش آرشیو

تسنیم آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 06:00 | مدت: 10 دقیقه

تلاوت ترتیل صفحه 508- سوره مباركه محمد (ص) آیات 12 تا 19- محل نزول: مدینه
قاری: استاد محمد جبرئیل با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو