نسخه آرشیو پخش آرشیو

رادیوچی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 12:05 | مدت: 20 دقیقه

علمی- نقاشی مینیاتورهای ایرانی
تهیه كننده: نازنین علیدادیانی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو