نسخه آرشیو پخش آرشیو

مشكات آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 05:20 | مدت: 25 دقیقه

تلاوت و تفسیر آیاتی از قرآن كریم- آیاتی از سوره مباركه آل عمران
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو