نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكوه حماسه آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 14:45 | مدت: 15 دقیقه

شرح نوآوری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس
تهیه كننده: بهنوش بهمئی،\r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو