نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشام بازه آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 06:10 | مدت: 20 دقیقه

برنامه طنز صبحگاهی- اهل ورزش كردن هستین یا نه؟
تهیه كننده: حامد مرادیان، گوینده: اشكان صادقی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو