نسخه آرشیو پخش آرشیو

مترونوم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

برنامه تخصصی در حوزه موسیقی
گفتگو با كامران همت پور(مدرس و پژوهشگر)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو