نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهی شو آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 19:10 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

تغییر پایدار چگونه روی می‌دهد؟\r\n
اذان مغرب: 19:58 مؤذن: رفیعی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو