نسخه آرشیو پخش آرشیو

گل یا پوچ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

بررسی درستی یا نادرستی خبرها و اطلاعاتی كه از طریق رسانه های مجازی و دیداری و شنیداری به مخاطبان می رسد.
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو