نسخه آرشیو پخش آرشیو

صفر تا صد آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 06:10 | مدت: 20 دقیقه

علم ورزش- زانوی ضربدری و اصلاح آن با حركات ورزشی
گفتگو با دكتر كاشانی(مدرس دانشگاه)، تهیه كننده: حسین خلیل نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو