نسخه آرشیو پخش آرشیو

از نزدیك آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 21:00 | مدت: 30 دقیقه

برنامه سیاسی
با حضور دكتر حسن بنائیان(رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو