نسخه آرشیو پخش آرشیو

دایره آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 12:05 | مدت: 50 دقیقه

طرح مسائل، مشكلات و اختلاف دیدگاه زوج های جوان- همسرداری و روش های صحیح آن
با حضور دكتر میترا نیك آمل(مشاور خانواده)، تهیه كننده: مجتبی حسنی، پیامك شبكه جوان: 983000881+، تلفن روابط عمومی شبكه جوان: 9822167783+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو