نسخه آرشیو پخش آرشیو

مینای مهتاب(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

پخش موسیقی و ترانه های درخواستی شنوندگان- ترانه قراضه چین از محسن چاووشی
تهیه كننده: حسین خلیل نژاد، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو