نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكوه حماسه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 11:50 | مدت: 15 دقیقه

یاد كردی از رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس- بعد از انقلاب و جنگ و بحث تحریم ها
تهیه كننده: بهنوش بهمنی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو