نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت: 15:50 | مدت: 40 دقیقه

تعریف خاطراتی از راویان انقلاب با عنوان چهل شاهد- معرفی منابع ادبی- معرفی هنرمندان- نقد آثار سینمایی- رویدادهای روز فرهنگی با گزارش خانم تینا میركریمی
كارشناس: مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات) و خانم شیما شریفی(كارشناس فرهنگستان هنر و ادب فارسی)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو