نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه یك، دو، صدا آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

خلاصه ای از آزمون ورودی فصل ششم مسابقه یك دو صدا\r\n
داوران: حمیدرضا افتخاری، علی سلیمانی، حسین رفیعی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو