نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكوه اقتدار آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 08:40 | مدت: 1 ساعت 50 دقیقه

رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی ریاست جمهور- پرداختن به دستاوردهای دفاعی و نظامی ارتش و فعالیتهای جهادی ارتش در شرایط بحرانی و گفتگو با شخصیت های مهم ارتشی حاضر در مراسم
امیر دریادار دوم سید محمود موسوی(معاون عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو