نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرای سخن آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت: 04:00 | مدت: 25 دقیقه

ظاهر و باطن گناهان
حجت الاسلام مسعود عالی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو