نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

مشاهده دلفین در آب های كارون\r\n\r\n
مهندس صبا(رئیس اداره دریایی محیط زیست استان خوزستان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو