نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه رستگاران آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 18:50 | مدت: 5 دقیقه

شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه
حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو