نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه رستگاران آرشیو برنامه ای

جمعه 23 فروردین 1398 ساعت: 17:55 | مدت: 5 دقیقه

شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه\r\n
حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو