نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل توانایی به تاخیر انداختن خواسته‌های خود را دارد.
با حضور دكتر حامدرضا مهتدی(مدیریت توسعه مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:19 مؤذن: سعیدیان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو