نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل دارای اعتماد به نفس است.\r\n
با حضور دكتر حامدرضا مهتدی(مدیریت توسعه مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:21 مؤذن: غفاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو