نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 4 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل هدفمندانه زندگی می‌كند\r\n
با حضور دكتر حامدرضا مهتدی(مدرس مدیریت توسعه مهارت‌های فردی)\r\nاذان صبح: 4:12 مؤذن: ابوزید

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو