نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل دارای كرامت نفس است.\r\n
با حضور دكتر امید نژادكاظم(مدرس مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:11 مؤذن: رفیعی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو