نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل، عادات رفتاری ندارد. دارای صفات نیك است.
با حضور دكتر حامدرضا مهتدی(مدرس مدیریت توسعه مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:10 مؤذن: رضیعی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو