نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار بی قراران آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

برنامه صبحگاهی ماه مبارك رمضان- اذان: 04:21، موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو