نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهتر است بدانیم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

برق گرفتگی در محیط خانه و كار و وسایل غیر استاندارد\r\n
مهندس كوروش مظهر(كارشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو