نسخه آرشیو پخش آرشیو

با من بیا آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

پیشنهادهای فرهنگی برای آخر هفته: فیلمهای روی پرده، تئاترها و برنامه های هنری، سفرهای كوتاه(گردشگری)، سفر به جاذبه های اطراف شهرها با حفظ حدود شرعی، بازیهای محلی برای دورهمی های خانوادگی و گزارش و گفتگو با مردم در مورد آخر هفته، مسابقه پیامكی و تكمیل كردن نیم بند طنز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو