نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل، در بازه‌های زمانی مختلف، رفتار خود را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
با حضور دكتر امید نژادكاظم(مدرس مدیریت مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:08 مؤذن: ابوزید

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو