نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 7 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل دارای مهارت تاب‌آوری است.\r\n
با حضور دكتر امید نژادكاظم(مدرس مدیریت مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:09 مؤذن: عبدالعال

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو