نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل، امیدوار است.\r\n
با حضور دكتر حامدرضا مهتدی(مدرس مدیریت توسعه مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:05 مؤذن: سبزعلی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو