نسخه آرشیو پخش آرشیو

میهمان ماه(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 2 ساعت

انسان متعادل قبل از اقدام به هر عملی، فكر می‌كند
با حضور دكتر امید نژادكاظم(مدرس مدیریت مهارت‌های فردی) \r\nاذان صبح: 4:08 مؤذن: سادات فاطمی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو