نسخه آرشیو پخش آرشیو

كوی نشاط آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

برنامه طنز نمایشی با حضور بازیگران در بخش های: آقای انتقال، قرضی و بانو، مدرسه نشاط، مسابقه نشاط، كمال و مهین، نمكی، نانوایی، شیرین و فرهاد و .... با مضامین مشاغل خانگی، معماری ایرانی، سفال لاله جین، كالاسازان، اجناس چینی تقدیم به آمریكا، هنر دستی و صادرات و واردات و ... كه به موضوع صنایع دستی و كالای ایرانی می پردازد. موضوع این هفته: صنایع دستی، كالای ایرانی\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو