نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار شاعرانه آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت: 23:30 | مدت: 25 دقیقه

شعر و تصنیف های قدیمی\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو