نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه یك، دو، صدا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت: 18:00 | مدت: 30 دقیقه

آغاز فصل ششم مسابقه یك دو صدا شامل بخش های: بازیگری در لطیفه، ایجاد موقعیت و حالت در نمایش\r\n
داوران: علی سلیمانی، لاله صبوری، عباس محبی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو