نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایرانشهر- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

كم آوردن تو زندگی- آیا شده تا حالا تو زندگیتون كم بیارید؟ اینجور مواقع چیكار كردید؟ اذان: 20:42، موذن: آقای حمیدرضا احمدی وفا
آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو