نسخه آرشیو پخش آرشیو

بحث روز آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت: 11:55 | مدت: 40 دقیقه

بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی در هفته ای كه گذشت. \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو