نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویای آندلس آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

بررسی نظر موافقان و مخالفان سند بیست، سی- تمركز روی قاعده حقوقی تحفظ
دكتر سحر خیز(معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو